Velkommen til Folkheim!

Folkheim Samfunnshus på Frosta ble i sin tid bygd av Skogly Ungdomslag og er et samlingssted for møter, fester, teater, kafé, minnesamvær, idrettslokaler, høytidelige arrangementer etc. 

Folkheim tilbyr utleie av sal med scene, scenelys, lydanlegg, prosjektor, kjøkken, kjølerom og WC (handicapvennlig). Se utfyllende informasjon for utleie.

Folkheim ligger i trivelig omgivelser i Kvamdalen vis-a-vis Kvamtoppen Barnehage. 

Huset skal være et samlingspunkt  for å skape engasjement og bidra til et levende lokalmiljø.  Velkommen til Folkheim!