Velkommen til Folkheim!

Folkheim Samfunnshus på Frosta ble i sin tid bygd av Skogly Ungdomslag og er et samlingssted for møter, fester, teater, kafé, minnesamvær, idrettslokaler, høytidelige arrangementer etc. 

Huset skal være et samlingspunkt  for å skape engasjement og bidra til et levende lokalmiljø.  

Folkheim ligger i trivelig omgivelser i Kvamdalen vis-a-vis Kvamtoppen Barnehage. 

Folkheim tilbyr utleie av sal med scene, scenelys, lydanlegg, prosjektor, kjøkken, kjølerom og WC (handicapvennlig). Se utfyllende informasjon for utleie.