Informasjon

Instruks for leie av Folkheim

 • All utleie reserveres i bestillingskalenderen eller avtales direkte med pedell.
 • Leietaker må ta kontakt med pedell for å avtale lån av nøkler.
 • Pris for utleie fastsettes av årsmøtet og leien betales inn på Folkheims bankgiro.
 • For renholdet av huset skal leietaker betale husets faste pedell (egen regning).
 • Leietaker er ansvarlig for orden i og rundt huset.
 • Leietaker er ansvarlig for skader som eventuelt måtte oppstå på hus eller inventar.
 • Offentlige tilstelninger skjer etter gjeldende politivedtekter.
 • Det er tillatt å oppholde 330 personer totalt inne i forsamlingshuset
  Ved store arrangementer bes det at det tenkes enda mer på brannvern.
 • Brudd på instruks vil medføre krav om godtgjøring for ekstra arbeid.
 • Ved avbestilling 60 dager eller mindre før planlagt arrangement, belastes leietaker med 50% av det den ville betalt ved normal leie, minus vasking.
 • Gjør dere kjent med branninstruksen – det henger oppslag på kjøkkenet.
 • Se etter at sikringsskap er lukket.
 • Leietaker skal:
  • Kun benytte de rom som de har leid.
  • Koste alle golv som har vært i bruk.
  • Ikke benytte husets «golvmaskin».
  • Fjerne alt rask fra rom som har vært i bruk.
  • Benytte utendørs søppeldunk.
  • Være oppmerksom på sigarettglo – benytt stålbøtte.
  • Vaske alle bord og stoler før de blir stablet.
  • Sette maks 8 stoler i høyden. Bord og stoler skal ikke dras på golvbelegget. Bruk stoltraller.
  • Dekketøy skylles før det blir satt i steamer.
  • Følg oppskriften på steameren.
 • Kjøkkenet skal være rent og ryddig etter bruk.
 • Matrester og annet fjernes fra kjøleskap og bod.
 • Det er ikke lov å ta med seg gjenstander fra huset.
 • Lås alle vinduer og dører, trekk ut kontaktene til mikrobølgeovn, steamer mm.
 • Slukk alle lys.
 • Lokalene skal være klare til bruk om morgenen etter dere.
 • Nøkkelen skal leveres tilbake samme kveld.

På forhånd takk!

Styret i Skogly Ungdomslag,
for Folkheim Samfunnshus