Priser

Utleiepriser Folkheim samfunnshus

Type utleieHva leies*Varighet leiePris** (kr)
Offentlig festHovedplan2 dager6.000
BryllupHovedplantorsdag – søndag6.000
Andre arrangementHovedplan1 dag4.000
MinnesamværHovedplan2 dager2.000
Møte, ukedagHovedplan1.000
Møte, helgHovedplan1.500
Konfirmasjon/barnedåpHovedplan2 dager2.500
Tilleggspris pr dagHovedplan700
Leie av kun kjøkken1 dag 600
Prosjektor/lyd/lysutstyr500
Leie av stoler, pris pr stol 30
Leie av bord, pris pr bord 50
* Storsalen, Litjsalen, kjøkken, toaletter, garderobe/gang og parkeringsarealer hovedplan inngår i leie.
** I tillegg til leie kommer det separat regning for vasking som betales direkte til vasker.
Type utleieHva leies*Varighet leiePris** (kr)
Andre arrangementLitjsalen1 dag2.000
Barnebursdag, ukedagLitjsalen 500
Møte, ukedagLitjsalen 800
Møte, helgLitjsalen1.000
Tilleggspris pr dagLitjsalen700
* Litjsalen, kjøkken, toaletter, garderobe/gang og parkeringsarealer hovedplan inngår i leie.
** I tillegg til leie kommer det separat regning for vasking som betales direkte til vasker.
Type utleieHva leiesVarighet leiePris* (kr)
Andre arrangementSokkel1 dag1.500
BarnebursdagSokkel 500
Tilleggspris pr dagSokkel400
* I tillegg til leie kommer det separat regning for vasking som betales direkte til vasker.
VaskingPris (kr)
Ved leie av Litjsalen / kjøkken500
Ved leie av Storsalen / Litjsalen / kjøkken800
Ved leie av Sokkel500
Tillegg ved ekstra renhold utover leieinstruks500
Ved leie av kun kjøkken vasker leietaker selv

Ved spørsmål, kontakt pedell Mona Henriksen, tlf 482 22 194