Priser

Utleiepriser Folkheim samfunnshus

Type utleieHva leies*Varighet leiePris** (kr)
Offentlig festHele huset2 dager6.000
BryllupHele husettorsdag – søndag6.000
Andre arrangementHele huset1 dag4.000
Andre arrangementLitjsalen1 dag2.000
Barnebursdag, ukedagLitjsalen 500
MinnesamværHele huset2 dager2.000
Møte, ukedagHele huset1.000
Møte, ukedagLitjsalen 800
Møte, helgHele huset1.500
Møte, helgLitjsalen1.000
Konfirmasjon/barnedåpHele huset2 dager2.500
Tilleggspris pr dag700
Leie av kun kjøkken1 dag 600
Prosjektor/lyd/lysutstyr500
Leie av stoler, pris pr stol 30
Leie av bord, pris pr bord 50
* kjøkken, toaletter, garderobe/gang og parkeringsarealer hovedplan inngår i leie.
** i tillegg til leie kommer det separat regning for vasking som betales direkte til vasker.
VaskingPris (kr)
Ved leie av Litjsalen / kjøkken500
Ved leie av Storsalen / Litjsalen / kjøkken800
Tillegg ved ekstra renhold utover leieinstruks500
Ved leie av kun kjøkken vasker leietaker selv

Ved spørsmål, kontakt pedell Mona Henriksen, tlf 482 22 194